Формування і розвиток адвокатури Чернігівщини

Деталі

Чернігівська область завжди славилася своїми адвокатами. Сьогодні блискучі уми Чернігівщини відомі на території всієї країни. Однак шлях до успіху був непростим... Як самостійний правовий інститут адвокатура в Україні була запроваджена після проведення в Російській імперії на початку 60-х – років XIX ст. судової реформи. За судовою реформою були введені суд присяжних, адвокатура, мирові суди. Судова реформа 1864 р. заклала основи компетентної й самоврядної організації адвокатів. Таким чином сформувалась адвокатська професія.

До славетних імен тих, хто закладав основи українського відродження, розпочав державне будівництво, з повним правом можна додати прізвище Іллі Людвиговича Шрага, кар’єра якого розпочалася у 1875 р. з посади адвоката (присяжного повіреного) окружного суду у Чернігові. У тому ж 1875 р. його обрали гласним міської думи, згодом - членом міської управи, потім - гласним Чернігівського повітового та губернського зібрань, депутатом І Державної Думи. Іменем І.Л.Шрага названа вулиця в місті Чернігові.

Іститут присяжної і приватної адвокатури проіснував до листопада 1917 р. Після Жовтневого перевороту адвокатура практично була ліквідована, і тільки 2 жовтня 1922 р. постановою ВУЦВК було затверджене Положення про адвокатуру, яке поклало початок організаційного оформлення адвокатури в Україні.

Першою в Україні 11 листопада 1922 р. була створена Чернігівська губернська колегія захисників, у складі якої в 1923 р. було 65 членів.

У лютому - травні 1923 р. почали діяти Катеринославська, Київська, Одеська, Полтавська, Харківська, Волинська, Донецька та Подільська колегії.

У зв’язку з новим адміністративно-територіальним поділом 26 травня 1925 року Чернігівська губернська колегія захисників була ліквідована, а замість неї були створені Ніжинська та Чернігівська округові колегії захисників, які у червні 1930 року були об’єднані у Чернігівську округову колегію.

Оскільки в республіці скасовувалися округи у жовтні 1930 року Чернігівська округова колегія увійшла до складу Київської міжрайонової колегії оборонців.

Принципи організації колегій захисників в основному не змінилися. Залишалася єдина форма адвокатської діяльності — колективна, колегії було визнано юридичними особами. У 1932 році у зв’язку з черговою зміною адміністративнотериторіального устрою та створенням обласних судів, замість міжрайонних колегій захисників утворювалися колегії при обласних судах, але знову під їхнім керівництвом і наглядом.

Після прийняття Конституції Української РСР 1937 р. принципи організації колегій захисників також в основному не змінилися. Проте наприкінці тридцятих років відбулася централізація адвокатури, що було закладено у затвердженому 16 серпня 1939 р. Радою Народних Комісарів СРСР Положенні про адвокатуру СРСР. Декотрі питання організації адвокатури вирішувалися по-новому. Наприклад, було введено термін «адвокатура», «адвокат». Нагляд за діяльністю адвокатури з боку державних органів був переданий Наркомату юстиції СРСР, республіканським Наркоматам юстиції і регіональним управлінням Нарком’юсту.

В період воєнного часу кількісний склад адвокатури скоротився (за перші два роки війни на 55%), в той час, як перед нею стояло важливе завдання — надання юридичної допомоги військовослужбовцям, членам їхніх сімей та інвалідам. Адвокати проводили важливу просвітницьку діяльність, сприяли вирішенню житлових і пенсійних питань, займалися працевлаштуванням сиріт, збирали кошти у фонд оборони країни. За героїзм на фронті, у партизанських загонах та підпільних організаціях 877 членів колегій адвокатів України були нагороджені орденами і медалями, а п’ятеро з них удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу.

Після звільнення Чернігівської області від німецько-фашистських загарбників наказом Управління Наркомюсту при Чернігівській обласній раді депутатів трудящих від 10 листопада 1943 року № 12 було організоване оргбюро Чернігівської обласної колегії адвокатів, яке відтворило діяльність адвокатури на території області і здійснювало керівництво її діяльністю. 21-22 вересня 1946 року загальними зборами адвокатів Чернігівської обласної колегії адвокатів, яка налічувала на той час 98 членів, оргбюро було реорганізоване в Президію обласної колегії адвокатів.

В п’ятдесятих роках минулого століття почала змінюватись позиція законодавця щодо законів, що дискримінують права адвокатів, і було здійснено низку кроків, які свідчили про більш ліберальний погляд держави на адвокатуру.

У зв’язку з цим було прийняте нове Положення про адвокатуру, яке затвердила Верховна Рада УРСР 25 вересня 1962 р., але з ключових питань життя й діяльності колегій адвокатів і адвокатури в цілому держава продовжувала здійснювати жорсткий контроль.

30 листопада 1979 р. було прийнято Закон СРСР «Про адвокатуру», а 1 жовтня 1980 p. Верховною Радою УРСР було затверджене Положення про адвокатуру УРСР, згідно якому як і раніше, колегії адвокатів в Україні формувалися за територіальним принципом.

19 грудня 1992 р. був прийнятий Закон України «Про адвокатуру», яким було закріплено принципи самоврядування, колегіальності, незалежності і самостійності адвокатів. Згідно з Указом Президента України від 2 грудня 2002 р. дата прийняття Закону «Про адвокатуру» — 19 грудня, стала професійним святом — Днем адвокатури.

05 липня 2012 року Верховною Радою України було прийнято закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який має привести організацію та діяльність адвокатури в Україні до Європейських стандартів.

   
© 2015 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua