Про права жінок говорили у Прилуцькій міській бібліотеці

Деталі

419 червня 2017 року з метою Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ, начальник Прилуцького бюро правової допомоги Аня Кузьменко зустрілася із колективом Прилуцької міської бібліотеки для дітей ім. Павла Білецького – Носенка.
Відгукнувшись на запрошення завідуючої міської бібліотеки Євгенії Гнатів, представник бюро розповіла присутнім про особливості правового врегулювання праці жінок у трудовому законодавстві України.

Статтею 9 Конституції України передбачається, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Міжнародні договори, котрі укладені Україною або котрі ратифіковані Україною, підлягають неухильному дотриманню. Велике значення як джерела міжнародного правового регулювання праці, мають багатосторонні договори Міжнародної Організації Праці, яка була створена в 1919 році з метою міжнародного співробітництва в справі усунення соціальної несправедливості шляхом покращення умов праці. Одними із стратегічних цілей МОП вважається створення більш широких можливостей для жінок та чоловіків по забезпечення достойної зайнятості, підвищення ефективності соціального захисту та розширення кола осіб, які підлягають такому захисту.
На даний час в Україні діє значна кількість ратифікованих Конвенцій та Рекомендацій, які стосуються праці жінок. А саме:
- Конвенція №100 «Про рівне винагородження чоловіків та жінок за рівну працю»;
- Конвенція №103 «Про охорону материнства»;
- Конвенція №45 «Про застосування праці жінок на підземних роботах у шахтах будь якого роду»;
- Конвенція №111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять»;
- Конвенція №156 «Про рівне ставлення та рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: працюючі із сімейними обставинами» .
Статтею 24 Конституції України на вищому законодавчому рівні закріпила рівність прав жінки і чоловіка. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і дитинства, встановлює спеціальні норми, що стосуються охорони праці та здоров'я жінок. Відповідно до ст. 174 Кодексу законів про працю України забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).1
Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід (ст. 175 КЗпП).
У законодавстві про охорону праці значна увага приділяється наданню пільг вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років. Таких жінок забороняється залучати до роботи у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). Крім цього, жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП). Вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, знижують норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою (ст. 178 КЗпП).
Відповідно до Закону України «Про відпустки» (ст. 17) на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (70 днів до і 56 після пологів). Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та додаткова неоплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку шести років. Час цих відпусток зараховується як в загальний, так і в безперервний стаж роботи і в стаж за спеціальністю (ст. 181 КЗпП).
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.
Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату за мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років. Звільняти жінок, які мають дітей віком до трьох (шести) років, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов'язковим працевлаштуванням (ст. 184 КЗпП).
За отриманням консультації та захистом своїх прав мешканцям м. Прилук та Прилуцького району можна звернутись до Прилуцького бюро правової допомоги за адресою: м. Прилуки, вул. Гімназична, буд. 94 або зателефонувати (04637) 5-07-70 чи (04637) 5-03-43. Також, цілодобово та безкоштовно у межах України можна отримати відповіді на правові питання, за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.

   
© 2015 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua