З нагоди Дня Конституції працівники Чернігівського місцевого центру провели заходи щодо інформування з основоположними правами та свободами

Деталі

IMG 0485Вже двадцять один рік Українська держава і суспільство живуть за новою Конституцією, яку було прийнято 28 червня 1996 року. Цей день назавжди ввійшов видатною подією в сучасну історію нашого народу і українського державотворення.
Конституція закріплює в Україні засади державної політики, спрямованої перш за все на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Вона заклала серйозні підвалини для розвитки і зміцнення демократичної, соціальної і правової держави, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою цінністю.

Через зміст Конституції проводиться надзвичайно цінна і гуманна ідея про те, що саме держава функціонує для людини, а не навпаки. І це є головним її обов’язком. За час дії нової Конституції, ми усвідомили, що інакше і не повинно бути. Адже Український народ є джерелом влади, яку він реалізує через відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тому держава з її апаратом повинна служити, перш за все, своєму народові.20170627 104622 2
Особливо слід зазначити, що в Конституції України 1996 року передбачено проголошення прав громадян, які раніше не закріплювались, в “старій” Конституції. А саме: право на недоторканість життя, право на свободу думок і переконань, право на одержання та поширення інформації, право на компенсацію моральної та матеріальної шкоди, завданої громадянину незаконними діями держави, державних органів і посадових осіб, право на матеріальну компенсацію в разі незаконного затримання, арешту, засудження, поміщення у психіатричний заклад, право громадян на свободу пересування та вибір місця проживання, право залишати країну та повертатися до неї тощо.
Важливим є і те, що Конституцією закріплено право кожного на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.image 1
Важливо звернутись до історії законотворення в Україні і згадати відомий документ “Пакти й Конституція законів та вольностей Війська Запорізького”, написаний ще гетьманом Війська Запорізького Пилипом Орликом і прийнятий 5 квітня 1710 року. На думку як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців це була перша європейська конституція у сучасному її розумінні. І це справді так, чим ми можемо і пишатися. Адже в ній вже на той час було закріплено й реалізовано ідею поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. Пройшло майже триста років і це положення було відтворене у нашій новій Конституції.IMG 0461
Прийняття Конституції, яка увібрала в себе світовий досвід державотворення, зафіксувала основи міжнародного співробітництва, є першим і серйозним кроком на цьому шляху. Тому цілком зрозумілим є те, що міжнародне співтовариство визнало важливість прийняття Основного Закону нашої держави.IMG 0468
Крім політичного значення нова Конституція України має надзвичайно велику цінність як правовий акт. Перш за все це Основний Закон держави, який має найвищу юридичну силу. Всі закони та інші нормативно-правові акти приймаються на її основі і повинні відповідати їй, а це значить, що Конституція є основним джерелом нашого законодавства, розрахованим на тривалий період.IMG 20170627 095217
Таким чином можна підтвердити, що Конституція має значення для становлення і розвитку держави та суспільства, яке неможливо перебільшити. Вона є надзвичайно важливим політико-правовим документом довгострокової дії, яким збагатилася наша держава, підвалинами не лише сучасних, а і майбутніх перетворень у суспільстві.
27 червня в переддень святкування Дня Конституції України, працівники Чернігівського місцевого центру провели масові заходи щодо інформування мешканців міст Чернігова, Городні, Славутича, селищ Козелець, Ріпки з їх основоположними правами та свободами, які передбачені діючою Конституцією нашої держави.
Було проінформовано про те, що згідно статті 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Акцентовано увагу на тому, що людина має невід’ємне право на життя. Без цього права інші права не мають ніякого значення.
Жителям населених пунктів було роз’яснено, що вони, зокрема, мають право на свободу думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і переконань, на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вони вільно обирають або на яку вільно погоджується, на відпочинок, на житло, на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, на освіту, на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Також, було проінформовано про всі правові способи поновлення порушених прав.IMG 20170627 100325
Крім того було надано роз’яснення на всі питання, які надходили від громадян. Найбільш цікавим були питання щодо форми державного устрою, поділу державної влади в Україні, обов’язків людини, повноважень Верховної ради України та Президента України, територіального устрою України, здійснення правосуддя в Україні.IMG 0476
Нагадуємо, що за отриманням безоплатної правової допомоги можна звертатись до Чернігівського місцевого центру з надання БВПД за адресою: м.Чернігів, пр.-т. Миру, буд. 49-а, каб. 709, тел: (0462) 77-51-68 та бюро правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання БВПД:
Славутицьке бюро правової допомоги за адресою: м. Славутич, Московський квартал, 12, тел. (04579) 2-01-35, 2-01-50;
Городнянське бюро правової допомоги за адресою: м. Городня, вул. Чернігівська, 7, тел. (04645) 2-10-55, 2-10-27;
Ріпкинське бюро правової допомоги з адресою: с.м.т. Ріпки, вул. Попудренка, 8-а, тел. (04641) 2-10-25, 2-10-22;
Козелецьке бюро правової допомоги з адресою: с.м.т. Козелець, вул. Толстого, 34-а, тел. (04646) 2-20-10, 4-22-26.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.

   
© 2015 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua