У Городнянському районному відділі з питань пробації говорили про дискримінацію

Деталі

P80313 10370313 березня 2018 року заступник начальника відділу Городнянське бюро правової допомоги Тетяна Костюкова провела лекцію для колективу Городнянського районного відділу з питань пробації, спрямовану на запобігання дискримінації.

В ході лекції працівниця бюро роз’яснила присутнім принцип рівності, який передбачає, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах та акцентувала увагу, що ст. 24 Конституції України закріплює норму, яка передбачає, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, та інших сферах діяльності.

Тетяна Костюкова, зазначила, що захист від дискримінації являло б нічого незначущий вислів, якби не мало практичного вираження у Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», який ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: 1) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; 2) забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; 3) повагу до гідності кожної людини; 4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.

Державна політика щодо запобігання та протидії дискримінації спрямована на: - недопущення дискримінації; створенні умов для своєчасного виявлення фактів дискримінації та забезпечення ефективного захисту осіб та/або груп осіб, які постраждали від дискримінації; виховання і пропаганду серед населення України поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері.

Керівник бюро перерахувала суб’єктів, що наділені повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, якими є: Верховна Рада України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Кабінет Міністрів України; інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування; громадські організації, фізичні та юридичні особи. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини , кожен з яких, в межах наданих повноважень, здійснюють заходи спрямовані на запобігання дискримінації. Крім того, як визначає акти дискримінаційний Закон, особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації. Порядок відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди визначається Цивільним кодексом України та іншими законами.

Окрім того, після виступу Тетяна Костюкова нагадала про діяльність Бюро, його основні функції та можливість отримання адвоката за рахунок держави. На завершення виступу, в приміщенні Городнянського районного відділу з питань пробації були залишені інформаційні матеріали «Я маю Право!» та буклети системи безоплатної правової допомоги із зазначенням контактних телефонів, адресою розміщення Городнянського бюро .

Нагадуємо, за отриманням консультації та захистом своїх прав мешканцям Городнянського району можна звернутись до Городнянського бюро правової допомоги за адресою: м. Городня, вул. Чернігівська, 7, тел.(04645) 2-10-55,( 04645) 2-10-27 та Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, за адресою: 14005, м. Чернігів, пр-кт. Миру, буд. 49а, офіс 709, телефон: (0462) 77-51-68.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.

   
© 2015 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua