У Чернігові відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Академією Державної пенітенціарної служби та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області

Деталі

040418 14 квітня 2018 року на базі Академії Державної пенітенціарної служби відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Академією, в особі ректора Олексія Тогочинського, та Регіональним центром, в особі директора Ірини Протченко.
Метою цього Меморандуму є співпраця та обмін інформацією і досвідом в межах відповідних функцій і повноважень Сторін, здійснення наукової та практичної діяльності у сфері забезпечення верховенства права, розширення можливостей отримання безоплатної правової допомоги, розвитку адвокатури, захисту прав і свобод людини та громадянина на основі рівноправності, взаємної вигоди дотримання загальноприйнятих норм і принципів.

Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовилися про співпрацю у таких напрямах:

  1. Обмін інформацією про плани діяльності, проекти і програми в межах меморандуму;
  2. Створення єдиного інформаційного простору у сферах спільної діяльності, які представляють взаємний інтерес;
  3. Розробка спільних наукових ресурсів, пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, робочих навчальних програм і планів дій тощо;
  4. Проведення спеціальних консультацій з метою вироблення узгодженої позиції Сторін щодо вирішення найбільш гострих та актуальних проблем у сфері реалізації конституційного принципу верховенства права, сприяння розвитку правосвідомості громадян з питань реалізації та захисту їхніх прав та свобод, розвитку адвокатури, юридичної професії та історико-правових досліджень розвитку інституту адвокатури;
  5. Проведення спільних наукових і практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, тренінгів, а також інших заходів;
  6. Підготовка колективних наукових монографій, науково-практичних робіт, збірників наукових статей, збірників документів, альманахів, науково-довідкових видань тощо;
  7. Розробка і впровадження в освітній процес Академії Державної пенітенціарної служби вибіркових начальних дисциплін з історії становлення та розвитку інституту адвокатури, відкриття тематичних кабінетів та аудиторій;
  8. Організація навчальних, виробничих та переддипломних практик на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області згідно з планом навчального процесу та з дотриманням вимог чинного законодавства України;
  9. Реалізація інших освітніх, наукових, соціальних, проектів, у тому числі міжнародних, спрямованих на розвиток співробітництва між Академією Державної пенітенціарної служби та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області.

У заході взяли участь керівництво Академії Державної пенітенціарної служби та Регіонального центру, директори та працівники місцевих центрів, адвокати.

040418 2

   
© 2015 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua