Про Конституцію України говорили у Талалаївському краєзнавчому музеї

Деталі

8765456787ор27 червня 2018 року з метою відзначення Дня Конституції України начальник Талалаївського бюро правової допомоги Яна Мудревська взяла участь заході “Людина і закон” для працівників Талалаївської РДА та відвідувачів Талалаївського краєзнавчого музею.

Нагадаємо ключові моменти. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадяни становлять один з основних компонентів правового статусу особи. Вони є важливим засобом, що забезпечує всебічний розвиток особи, сприяє задоволенню її інтересів та потреб.

Конституція України визначає систему прав і свобод особи, до якої належать: громадянські (особисті), політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні.
Громадянські (особисті) права і свободи людини, проголошені Конституцією України. Громадянські права і свободи людини безпосередньо пов’язані із самою сутністю людини як фізичної особи. До цієї групи прав людини належать: право на життя (ст. 27); на повагу гідності (ст. 28); на свободу та особисту недоторканість (ст. 29); на вільний розвиток особистості (ст. 23); на громадянство та його зміну (ст. 25); на житло та його недоторканність (ст. 30, 47); на свободу думки і слова (ст. 34); на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35); на свободу пересування, вільного вибору місця проживання (ст. 33) та інші.

Наступною групою конституційних прав є політичні права громадян України. Ці права належать виключно громадянам України. Ними не користуються іноземні громадяни та особи без громадянства. До політичних прав і свобод громадян України належать: право на об’єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36); на участь в управлінні державними справами, на участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, право обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, рівне право доступу до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (ст. 38); право на мирні зібрання, проведення походів, мітингів, демонстрацій (ст. 39) та ін.9875645енроь

До конституційних соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина належать: на власність (ст. 41); на працю (ст. 43); на страйк (ст. 44); на відпочинок (ст. 45); на достатній життєвий рівень (ст. 48); на охорону здоров’я (ст. 49); на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50); на шлюб і рівні права у шлюбі (ст. 51); право на соціальний захист (ст. 46) тощо. Ці права, згідно із Конституцією України, у своїй переважній більшості, належать кожному, хто на законних підставах перебуває в Україні.

До конституційних культурних та духовних прав особи в Україні належать: право на освіту (ст. 53); свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських прав громадян, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності; право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 54); право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст. 40)

Відповідно до ст. 64 КУ ні за яких обставин не можуть бути обмежені такі права і свободи: право на життя (ст. 27); право на повагу гідності (ст. 28); на свободу та особисту недоторканність (ст. 29); право на індивідуальні, колективні письмові звернення та особисті звернення до органів державної влади, самоврядування, їхніх посадових осіб (ст. 40); право на житло (ст. 47); право на шлюб та рівні права у шлюбі (ст. 51); рівноправність всіх дітей (ст. 52); право на судовий захист своїх прав і свобод (ст. 55); право на відшкодування за рахунок держави чи органів самоврядування матеріальної чи моральної шкоди (ст. 56); право знати свої права та обов’язки (ст. 57); право на правову допомогу (ст. 59); принцип рівності і рівноправності громадян (ст. 24); право на громадянство та його зміну (ст. 25), а також права і свободи, що передбачені у ст. 58, 60, 61, 62, 63.

На завершення присутні отримали інформаційні матеріали «Я маю право!» та буклети системи БПД із зазначенням контактного телефону та адреси розміщення бюро правової допомоги.

За отриманням консультації та захистом прав звертайтеся до Талалаївського бюро правової допомоги (смт.Талалаївка, вул. Центральна, б. 5, за телефоном (04634) 2-10-73).

Єдиний номер системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.

   
© 2015 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua