До питання щодо обмеження виборчих прав засуджених

Деталі

9654178523Вибори є основним джерелом владоутворення у будь-якій сучасній демократичній та правовій державі. Світова практика свідчить, що тільки завдяки прозорим і легітимним виборам можна сформувати державні інституції, які будуть користуватися довірою народу. Сучасне виборче право повинно відповідати міжнародно-правовим стандартам, які були сформовані після Другої світової війни, коли інтенсивно стало переоцінюватися значення основних політичних і громадянських прав і свобод людини.

Право особи брати участь у виборах, що стосується як активного, так і пасивного виборчого права, дає їй можливість безпосередньо долучитись до процесу державотворення в країні та реалізувати таким чином своє волевиявлення. При характеристиці правового статусу засуджених насамперед необхідно зазначити, що засуджені до будь-якого з покарань, передбачених ст. 51 КК України, продовжують залишатися громадянами своєї держави, що мають суб'єктивні права і несуть загальногромадянські обов'язки, хоча й з обмеженнями правового положення громадянина. Це означає, що конституційні права, і свободи є недоторканими, тобто правовий статус людини й громадянина, який задекларований у розділі ІІ Конституції України, ні законами, ані відомчими нормативними актами не може бути обмеженим або звуженими.

Виборчі права засуджених являють собою окремий елемент політичних прав і свобод, якими наділені всі громадяни країни. Реалізуючи ці права і свободи, громадяни беруть участь в управлінні державою. Право обирати і бути обраним гарантується ст. 38 Конституції України, а також низкою міжнародних нормативно-правових актів. Зокрема, у ст. 21 Загальної декларації прав людини зазначено, що основою влади уряду має бути воля народу, яка повинна виявлятись у періодичних і не сфальсифікованих виборах. Відповідно до ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права кожен громадянин без будь-якої дискримінації та необґрунтованих обмежень повинен мати право й можливість брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і через посередництво вільно обраних представників, а також голосувати та бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального та рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців.

Можливість обмеження виборчих прав засуджених необхідно розглядати в аспекті загального інституту обмеження конституційних прав і свобод, бо позбавлення виборчих прав не входить до змісту покарання у виді позбавлення волі та тому не повинно застосовуватись автоматично. Факт фізичної ізоляції громадянина, що перебуває в місцях позбавлення волі за вироком суду, не має визнаватися підставою для одночасного обмеження у виборчих правах на період ув'язнення; для цього повинні існувати конкретні обставини чи умови.

Проблема ситуації з реалізації засудженими свого виборчого права полягає у тому, що така особа залишаться громадянином держави та зберігає за собою усі загальногромадянські права і обов'язки, які задекларовані Конституцією України. Потрібно розуміти, що дана категорія громадян є суттєво обмежена в активній реалізації виборчого права, тобто не може висувати свою кандидатуру та бути кандидатами до органів державної влади відповідно до пункту 4 статті 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України». Також у таких осіб існує і обмеження в праві щодо участі у виборчій комісії. Так у частині 7 статті 23 Закону України «Про вибори Президента України», вказано те, що до складу виборчої комісії не можуть входити громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

За отриманням консультації та захистом своїх прав звертайтесь до Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (3-й поверх) або за телефоном (04631) 7-16-15) та його структурних підрозділів ( бюро правової допомоги ), а також за номером цілодобової телефонної лінії – 0 800 213 103.

   
© 2015 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua